برآمد باد صبح و بوی نوروز
به کام دوستان و بخت پیروز
مبارک بادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز و همه روز
عاشقان ای عاشقان،مژده ی عید آورده ام
عاشقان ای عاشقان ،مژده ی عید سعید آورده ام
عاشقان ای عاشقان،از باغ سبز آسمان
ارمغان عشق و امید آورده ام
عاشقان نوروزتان پیروز باد
عاشقان هر روزتان نوروز باد
عاشقان خورشید و ماه بختتان
چون چراغ عشق جان افروز باد
کامتان شیرین و رنگین خوابتان
عاشقان دست من و دامانتان
با سحرخیزان و گلریزان صبح
شادی دلها نوید آورده ام
از بهاران در زمستان سیاه
مژده ی صبح سپید آورده ام
نام آزادی به سنگی جسته ام
این نشان از آن شهید آورده ام
قفل در قفل است اگر این روزگار
خوشه خوشه من کلید آورده ام
بی قراران را قرار جان و دل
نا امیدان را امید آورده ام
عاشقان ایرانمان جاوید باد
بر سرش گل سایه از خورشید باد
عاشقان تا جاودان در زندگی
کاروانسالار ما امید باد
صد درود و صد سلام از عاشقان
بر تو ایران،بر تو ایران،بر تو ایران همیشه جاودان