• Image description

Ebi and Googoosh - Nostalgia

16m plays
 1. [ گوگوش ]
  یکی موند و یکی مون رفت جهان ِ ما دو قسمت شد
  یکی تنها تویه خاکش
  یکی راهی ِ غربت شد

  [ ابی]
  یکی مون از قفس پر زد یکی خواست و نمی تونست
  نگاهش رو به دریا بود
  ولی راه و نمیدونست
  دوتا آینده ی ِ مبهم یه تابستون ِ بی خورشسید
  همون فصلی که رویامون
  مثل ِ ارتش فرو پاشید

  [ گوگوش ]
  میون ِ زمزمه هامون یه آهنگ یادگاری موند
  یکی مون از خدا دور شد
  یکی هنوز نماز میخوند

  [ ابی و گوگوش]
  تو و عکسهای ِ دیروزت منو شعرای ِ این دفتر
  تویه نوستالژی جا موندیم
  به زیر ِ حاک و خاکستر
  به دنیا اومدیم اما ما این دنیارو نشناختیم
  چه می وندیم چه میرفتیم
  بهم بازی رو می باختیم

  [ ابی]
  یکی از ما تموم ِ زندگیش و تویه تشکیل ِ تنهایی سفر کرد
  نمیدونست خودش رو جا گذاشته
  که یه حسی تو قلبش میگه برگرد

  [ گوگوش]
  یکی از ما هنوزم رو به دریا تویه دنیای ِ دیروزش اسیر ِ
  یه خواهش از خدا داره
  که شاید جوونیش و بتونه پس بگیره

  [ ابی و گوگوش]
  تو و عکسهای ِ دیروزت منو شعرای ِ این دفتر
  تویه نوستالژی جا موندیم
  به زیر ِ حاک و خاکستر
  به دنیا اومدیم اما ما این دنیارو نشناختیم
  چه می وندیم چه میرفتیم
  بهم بازی رو می باختیم