Bashi Ya Nabashi

Jamshid - Bashi Ya Nabashi
0:00
0:00
حالا باشی یا نباشی

نه نمی خوام که بمونی

از سرم رفته اون خیالت
نه میرم حالا از اینجا
بی خبر تا باز بد شه حالت
نه نمی خوام با تو باشم
دیگه بیزارم از نگاهت
می خوام اینجوری جدا شم
نه نمی بینی منو تو راهت
تنهام بذار برو نه
دیگه به تو و گریه هاتم احساسی ندارم
آره تنهایی آسونه
نمی ترسم اگه یه لحظه بی تو باشم

حالا باشی یا نباشی
واسه من فرقی نه نه نداره
قلب تنهام خیلی خسته س
نه دیگه حال عاشق شدن نداره
اسمتم نمیاره
حالا باشی یا نباشی
واسه من فرقی نه نه نداره
قلب تنهام خیلی خسته س
نه دیگه حال عاشق شدن نداره
اسمتم نمیارهحالا باشی یا نباشی

نه نمی خوام که بمونی
از سرم رفته اون خیالت
نه میرم حالا از اینجا
بی خبر تا باز بد شه حالت
نه نمی خوام با تو باشم
دیگه بیزارم از نگاهت
می خوام اینجوری جدا شم
نه نمی بینی منو تو راهت
تنهام بذار برو نه
دیگه به تو و گریه هاتم احساسی ندارم
آره تنهایی آسونه
نمی ترسم اگه یه لحظه بی تو باشم

حالا باشی یا نباشی
واسه من فرقی نه نه نداره
قلب تنهام خیلی خسته س
نه دیگه حال عاشق شدن نداره
اسمتم نمیاره
حالا باشی یا نباشی
واسه من فرقی نه نه نداره
قلب تنهام خیلی خسته س
نه دیگه حال عاشق شدن نداره
اسمتم نمیاره
نه نمی خوام که بمونی
از سرم رفته اون خیالت
نه میرم حالا از اینجا
بی خبر تا باز بد شه حالت
نه نمی خوام با تو باشم
دیگه بیزارم از نگاهت
می خوام اینجوری جدا شم
نه نمی بینی منو تو راهت
تنهام بذار برو نه
دیگه به تو و گریه هاتم احساسی ندارم
آره تنهایی آسونه
نمی ترسم اگه یه لحظه بی تو باشم

حالا باشی یا نباشی
واسه من فرقی نه نه نداره
قلب تنهام خیلی خسته س
نه دیگه حال عاشق شدن نداره
اسمتم نمیاره
حالا باشی یا نباشی
واسه من فرقی نه نه نداره
قلب تنهام خیلی خسته س
نه دیگه حال عاشق شدن نداره
اسمتم نمیاره
حالا باشی یا نباشی
واسه من فرقی نه نه نداره
قلب تنهام خیلی خسته س
نه دیگه حال عاشق شدن نداره
اسمتم نمیاره
حالا باشی یا نباشی
واسه من فرقی نه نه نداره
قلب تنهام خیلی خسته س
نه دیگه حال عاشق شدن نداره
اسمتم نمیاره
حالا باشی یا نباشی
واسه من فرقی نه نه نداره
قلب تنهام خیلی خسته س
نه دیگه حال عاشق شدن نداره
اسمتم نمیاره
حالا باشی یا نباشی
واسه من فرقی نه نه نداره
قلب تنهام خیلی خسته س
نه دیگه حال عاشق شدن نداره
اسمتم نمیاره