Delam Koo

Shahab Tiam - Delam Koo
0:00
0:00
کاش میدونستم توی اون کوچه ی بن بست یه عشق تازه منتظرم هست کاش میدونستم ولی دادم دل و از دست
وقتی نگاهت راه منو بست
دست تو گذشتی روی قلبت با تعجب گقتی با لکنت گقتی فقط خوب
خوب چی شده شدی از این رو به اون رو توی یه برخورد


راستی دلم کو راستی دلم کو راستی دلم کو
این دل من دست تو اون دلت و دست منه هی دارِه پر پر میزنه دست تو گیرِ
طفلی دل من دست تو گیرِ
دست تو گیرِ
جز تو عزیزم چیزی مهم نیست گوشۀ قلبت اسممو بنویس دست و دل ما توی این کوچه شده رو،کوچه ی بن بست راستی دلم کو

راستی دلم کو
راستی دلم کو راستی دلم کو راستی دلم کو
این دل من دست تو اون دلت و دست منه هی دارِه پر پر میزنه دست تو گیرِ
طفلی دل من دست تو گیرِ
دست تو گیرِ