• Image description

Ebi and Googoosh - Do Panjereh

5.5m plays
 1. توی یک دیوار سنگی
  دو تا پنجره اسیرن
  دو تا خسته، دو تا تنها
  یکیشون تو، یکیشون من

  دیوار از سنگ سیاهه
  سنگ سرد و سخت خارا
  زده مهر بی صدایی
  به لبای خسته ما

  نمیتونیم که بجنبیم
  زیر سنگینی دیوار
  همه عشق من و تو
  قصه هست، قصه دیدار

  همیشه فاصله بوده
  بین دستای من و تو
  با همین تلخی گذشته
  شب و روزای من و تو

  راه دوری بین ما نیست
  اما باز اینم زیاده
  تنها پیوند من و تو
  دست مهربون باده

  ما باید اسیر بمونیم
  زنده هستیم تا اسیریم
  واسه ما رهایی مرگه
  تا رها بشیم میمیریم

  کاشکی این دیوار خراب شه
  من و تو با هم بمیریم
  توی یک دنیای دیگه
  دستای همو بگیریم

  شاید اونجا توی دلها
  درد بیزاری نباشه
  میون پنجره هاشون
  دیگه دیواری نباشه