• Image description
322k plays
 1. یه حسی رفته از قلبم که پشتم کوهی از درده
  چه جوری از دلم کندی که اون حس بر نمی گرده
  نه دنبال یه تسکینم نه فکر کندن از این درد


  تو دنیا با یه دردهایی فقط باید مدارا کرد
  از تو برام خاطره موند از من یه دیونگی
  این حق ما بوده از تمام این زندگی
  از تو برام خاطره موند از من یه دیونگی
  این حق ما بوده از تمام این زندگی
  چه روزایی که دلگیرم چه روزایی که آشفتم
  اگه میبینی آرومم چون این دردو پذیرفتم
  یه حس غربتی دارم که از هر جمعی بیزارم
  کنار هر کسی باشم همین تنهاییو دارم
  از تو برام خاطره موند از من یه دیونگی
  این حق ما بوده از تمام این زندگی
  از تو برام خاطره موند از من یه دیونگی
  این حق ما بوده از تمام این زندگی