Marde Divooneh (Live)

Reza Sadeghi - Marde Divooneh (Live)
0:00
0:00
یکی تو درد میخوابه
یکی با غصه پا میشه
یکی با دست خالی هم
رفیق آدمها میشه

یکی دلگیره از دنیا
یکی داغون و افسرده
یکی تو هر مسیری رفت
از اون اول زمین خورده

یکی از تو همین روزها
از این زندون جدا میشم
شبا با عشق میخوابم
سحر با خنده پا میشم

یکی از تو همین روزها
از این زندون جدا میشم
شبا با عشق میخوابم
سحر با خنده پا میشم

هنوزم مرد و قولش
سر این عهد میمونم
مبادا رو بگردونی
که بی چشمات نمیتونم

جهنم باشه این دنیا
بهشت من همین خونه است
خدا رو بارها دیدم
بگین این مرد دیوونه است
دیوونه است

یکی از تو همین روزها
از این زندون جدا میشم
شبا با عشق میخوابم
سحر با خنده پا میشم
یکی از تو همین روزها
از این زندون جدا میشم
شبا با عشق میخوابم
سحر با خنده پا میشم