Zire Baroon

Mehrshad - Zire Baroon
0:00
0:00
من از تموم روزها ابری رو
از تو تموم قصه ها لیلی رو
من از تموم رنگ ها خاکی رو
خاکی رو با تو دوست دارم
لیلی رو با تو دوست دارم
مجنونو با تو دوست دارم
بارونو با تو دوست دارم

آهای دو چشمون سیاه
دوتا چشمون سیاه
چترتو ببند و با من زیر بارون بیا
زیر بارون بیا
زیر بارون بیا
آهای دو چشمون سیاه
دوتا چشمون سیاه
چترتو ببند و با من زیر بارون بیا
زیر بارون بیا
زیر بارون بیا

تو برات سخته بگی دوسم داری
من تو چشمات ولی اینو می خونم
وقتی می خندی تمومه کار دل
ولی این چه رازیه نمی دونم
من یه حرفی رو لبامه که بگم
ولی شرمه تو نگاه تو یه کم
دست و پای منو می لرزونه
تو با بارون و من دیوونه

آهای دو چشمون سیاه
دوتا چشمون سیاه
چترتو ببند و با من زیر بارون بیا
زیر بارون بیا
زیر بارون بیا
آهای دو چشمون سیاه
دوتا چشمون سیاه
چترتو ببند و با من زیر بارون بیا
زیر بارون بیا
زیر بارون بیا