• Image description

Amir Azimi - Sib Havas

130k plays
 1. زمان، زمان بلوغ است و فصل، فصل هرس
  دل شکسته ی خود را بریدم از همه کس!

  اگرچه سخت و صبورم، ولی بگو چه کنم
  میان مدّعیان جوان و تازه نفس؟!

  سکوت وحشیِ چشمان بی مروت تو
  کشانده پای جهان را به سمت سیب هوس!

  دل و دماغ ندارم، تو نیستی... شب و روز
  رها نمی شوم از دست فکرهای عبث

  جدایی من و تو اتفاق مشکوکی ست
  شبیه مرگ صمد در غروب تلخ ارس

  بریدم از همه، برگرد تا که زنده شوم
  و از تمام جهان سهم من تو باشی و بس!