Bekhand

25 Band - Bekhand
0:00
0:00
با تو خاطرات مشترک میخوام ، نزار از همدیگه دل بکَنیم
تا با هم یه سفر بریم دریا ، همه عُمر حرفشو بزنیم
جای ما پیشِ هم امنه ، اگه مرگ هم بیاد سراغمون
فقط از این به بعد میشه دیگه ، به اتاقم بگیم اتاقمون
با تو یه درد با تو یه غصه ، با تو باشم اینا همه ــَش خوبه
با تو حرف از یه تخت نیست ، فقط با تو دنیا دو نفره ــَش خوبه
با تو زندگی حرفاشو زد ، خوب هاشو گذاشت و بدهاشو پَر

با تو زندگی بهشتمه ، اِنقد خوبه که بچشمش

بزن هشتگ زندگی با تو ، برقص و هر جا که عشقته پاشو
این دنیا ماله من و توئه پس لذت بِبَر از خواب دَم صبحت هم
بزن قدش، بخند بعدش ، بزار هر چی که دوس دارن بگن همه
با تو هر کاری جلو میره ببین ، با تو زندگی قشنگ تره

انقد بخند که ابرا ببارن ، مقصد جائیه که غم ها نباشن
این زندگی بهتر از ایناس که سختیاش من و تو رو از پا درارن
انقد بخند که ابرا ببارن ، مقصد جائیه که غم ها نباشن

این زندگی بهتر از ایناس که سختیاش من و تو رو از پا درارن
رو یه تپه رو به روی غروب ، دور از چشم شهر پیشِ همیم
ما یه روحیم با دو تا آغوش ، حتی روزای سخت پیشِ همیم

با تو یه درد با تو یه غصه ، با تو باشم اینا همه ــَش خوبه
با تو حرف از یه تخت نیست ، فقط با تو دنیا دو نفره ــَش خوبه
مثل خونواده همیشه اصل ، مثل شمال همیشه سبز
مثِ روز واسه شب مثِ روح واسه تن ، مثِ خون واسه رگ
مثل تو

انقد بخند که ابرا ببارن ، مقصد جائیه که غم ها نباشن

این زندگی بهتر از ایناس که سختیاش من و تو رو از پا درارن
انقد بخند که ابرا ببارن ، مقصد جائیه که غم ها نباشن
این زندگی بهتر از ایناس که سختیاش من و تو رو از پا درارن

انقد بخند که ابرا ببارن ، مقصد جائیه که غم ها نباشن
این زندگی بهتر از ایناس که سختیاش من و تو رو از پا درارن

انقد بخند که ابرا ببارن ، مقصد جائیه که غم ها نباشن
این زندگی بهتر از ایناس که سختیاش من و تو رو از پا درارن