Hamishegi

Shadmehr Aghili - Hamishegi
0:00
0:00

اولش باور نکردم اونم انگار عاشقم بود
هر چی از دلش بهم گفت حرفای دل خودم بود
وقتی دستاشو گرفتم خودشو دید تو نگاهم
اولش باور نمی کرد من تو عشق زیادی خواهم
عاشقم بمون همیشه، باورم همیشگی شه
فرق بود و نبودت، فرق مرگ و زندگی شه
فرق بود و نبودت، فرق مرگ و زندگی شه
گاهی می ترسم که شاید کل شهر با من رقیبه
تو که می دونی چی میگم، غیر از این باشه عجیبه
بی دلیل یا بی اراده نگرانم میشی گاهی
پای عشق باشه عزیزم، خودت هم زیاده خواهی
عاشقم بمون همیشه، باورم همیشگی شه
فرق بود و نبودت، فرق مرگ و زندگی شه
فرق بود و نبودت، فرق مرگ و زندگی شه
عاشقم بمون همیشه، باورم همیشگی شه
فرق بود و نبودت، فرق مرگ و زندگی شه
فرق بود و نبودت، فرق مرگ و زندگی شه
زندگی شه
زندگی شه
زندگی شه