Parandeh

Shahram Nazeri - Parandeh
0:00
0:00
پرنده بی پرو پرواز و نغمه خاموشی ست
پرنده فاصله بال های پرواز است
پرنده خواستن آسمان درون دل است
پرنده طعمه گرفتن ز قله های بلند
پرنده پر کشیدن بر آب های زلال
پرنده راوی چشم های بارانی

پرنده کوچ پرنده لانه به شاخه فصول بنهادن
پرنده عابر همواره خطر بوده است
پرنده خو نگرفتن به میله های قفس
پرنده شوق رهایی پرنده آواز است