Bist Hezar Arezoo

Mohsen Chavoshi - Bist Hezar Arezoo
0:00
0:00
ای همه خوبی تو را، پس تو که رایی که را
ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا
سوسن، با صد زبان، از تو نشانم نداد
گفت رو از من مجو، غیر دعا و ثنا

سرو اگر سر کشید، در قد تو کی رسید
نرگس اگر چشم داشت، هیچ ندید او تو را
هر طرفی صف زده، مردم و دیو و دده
لیک در این مِی کده پای ندارند پا

از کرمت من به ناز، می نگرم در بقا
کی به فریبد شها، دولت فانی مرا
بیست هزار آرزو، بود مرا پیش از این
در هوس خود نماند، هیچ امانی مرا

ای که به هنگام درد، راحت جانی مرا
ای که به تلخی فقر، گنج روانی مرا
سجده کنم من به جان، روی نهم من به خاک
گویم از اینها همه، عشق فلانی مرا

هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست
ما به فلک میرویم، عزم تماشا که راست
ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم
باز همانجا رویم، جمله که آن شهر ماست

گوهر پاک از کجا، عالم خاک از کجا
برچه فرود آمدیت، بار کنید اینچه جاست
بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما
غافله سالار ما فخر جهان مصطفی ست

از کرمت من به ناز، مینگرم در بقا
کی به فریبت شها، دولت فانی مرا
بیست هزار آرزو، بود مرا پیش از این
در هوس خود نماند، هیچ امانی مرا

ای که به هنگام درد، راحت جانی مرا
ای که به تلخی فقر، گنج روانی مرا
سجده کنم من به جان، روی نهم من به خاک
گویم از اینها همه، عشق فلانی مرا