• Image description

Mansour - Nagofti Bar Nemigardam (Sarzanesh)

 1. گل سرخ از غم دوریت
  خودش رو کشت و پرپر کرد
  تو ناز پرورده ای عشقم
  به آغوش خودم برگرد

  حقیقت اینه که نیستی
  باید به گریه عادت کرد
  باید از دور تورو دیدو
  باید مرز و رعایت کرد

  تو قلب من مصیبت بود
  امان از لحضه رفتن
  چه سوگوار بود دل خونه
  که گلها گریه میکردن

  نباشه سرزنش اما
  همیشه باورت کردم
  چرا وقتی که میرفتی
  نگفتی بر نمیگردم
  نگفتی بر نمیگردم

  یه ذره دل خوشی داشتم
  که شاید مال من باشی
  شاید روزی که دلتنگو
  شاید وقتی که تنها شی

  یه ذره دل خوشی داشتم
  که شاید قصه بر گرده
  شاید دنیا بشه روزی
  به کام اون که دلسرده

  تو قلب من مصیبت بود
  امان از لحضه رفتن
  چه سوگوار بود دل خونه
  که گلها گریه میکردن

  نباشه سرزنش اما
  همیشه باورت کردم
  چرا وقتی که میرفتی
  نگفتی بر نمیگردم
  نگفتی بر نمیگردم

  هدف تویی همه حرفام
  یه تیره سوی تاریکی
  بازم چشمام و میبندم
  به رویاهام چه نزدیکی

  بازم بهونه گیری کن
  بگو عشقم یه زندونه
  بیا از نو منو بشکن
  شکستن من آسونه

  تو قلب من مصیبت بود
  امان از لحضه رفتن
  چه سوگوار بود دل خونه
  که گلها گریه میکردن

  نباشه سرزنش اما
  همیشه باورت کردم
  چرا وقتی که میرفتی
  نگفتی بر نمیگردم
  نگفتی بر نمیگردم