Divar

Farzad Farokh - Divar
0:00
0:00
عاقبت تقدیر
بین ما دوتا دیوار ساخت
از منه آزرده دل
دیوانه ی بیمار ساخت
عاقبت عشقت
مرا رسوای این دنیا کرد
دور شدم از چشم تو

من ماندم و یه کوه درد
خاطراتت میزند

آتش به قلب و جان من
روح من را میبرد
پیش تو ای مهربان من
من هنوزم هم
می پرستم چشم زیبای تو را
عشق تو بر من جفا کرد

بی وفا با من چرا
من غرورم را شکستم
تا من و تو ما شویم
از خودم هر با گذشتم

حاضرم شیدا شوی
من هنوزم می پرستم
چشم زیبای تو را
عشق تو بر من جفا کرد
بی وفا با من چرا