• Image description

Mohsen Yeganeh - Divar (New Version)

916k plays

 1. ما بی تفاوت زندگی کردیم ، این زندگی کردن خودش جنگه
  ما کوه بودیم روبری هم ، خاطرامون از هم یه مشت سنگه
  از اون همه احساس بین ما ، حسی به جز عادت نمیمونه
  ما داغ بودیم و نفهمیدیم ، چیزی از این حالت نمیمونه
  ما داغ بودیم و نفهمیدیم ، چیزی از این حالت نمیمونه
  چیزی از این حالت نمیمونه
  تو این اتاق تنگ و دلگیرم ، تا باقی عمرم یه جور سر شه
  من از خودم فاصله میگیرم ، دیوار هی نزدیکتر میشه
  میخندم و دردام و میشمارم ، تلخه ولی شاید دلم واشه
  وقتی برای غصه هام جا نیست ، دیوار و هل میدم غمام جا شه

  از بس که احوالم پریشونه ، دیوار با من هم زبون میشه
  اما سر هر چیز بی مورد با هم دوباره حرفمون میشه
  با هم دوباره حرفمون میشه
  وقتی یه آدم پای احساسش ، هر چیزی و که داره می بازه
  تنهایی از اون آدم عاشق یه کوه بی احساس میسازه
  یه کوه بی احساس میسازه
  ما کوه بودیم رو به روی هم ، خاطرامون از هم یه مشت سنگه
  ما بی تفاوت زندگی کردیم ، این زندگی کردن خودش جنگه
  تو این اتاق تنگ و دلگیرم ، تا باقی عمرم یه جور سر شه
  من از خودم فاصله میگیرم ، دیوار هی نزدیکتر میشه
  میخندم و دردام و میشمارم ، تلخه ولی شاید دلم واشه
  وقتی برای غصه هام جا نیست ، دیوار و هل میدم غمام جا شه
  ما بی تفاوت زندگی کردیم ..