Roosari Abi

Ali Zand Vakili - Roosari Abi
0:00
0:00
روسری آبی
روسری آبی به جونوم تَش، تَش زدی آتش
به جون مو روز و شو نالون
به کوه و دشت تَش زنم بر دشت
به جون تو تَش زنم بر دشت
به جون تو
آخ دل زارم
اسیرته راه و رفتارم در مسیرته
آهوی دلم
زبون بسته در چنگ شیرته
اسیرته در چنگ شیرته اسیرته
خوش اون ساعت یار مهربون
که گردی عروس خونمون
بیارنت غرق گل زیبا
همه دست افشان و کِل زنون
مه تابون گوهر نابی
گل نازک روسری آبی
به دشت خشک دل تشنم
خنک مث چشمه ی آبی
به دشت خشک دل تشنم
خنک مث چشمه ی آبی
روسری آبی به جونوم تَش تش زدی آتش
به جون مو روز و شو نالون
به کوه و دشت تَش زنم بر دشت
به جون تو تَش زنم بر دشت
به جون تو
آخ دل زارم اسیرته راه و رفتارم
در مسیرته آهوی دلم
زبون بسته در چنگ شیرته
اسیرته در چنگ شیرته اسیرته
آخ دلت آبی یار مهتابی
کار دل رفته رو به بی تابی
روسری آبی رو سری آبی
در دلت دریاهام گوهر نابی
بی تو دل میگیره سر چشمه
روسری آبی دختر چشمه
روسری آبی به جونوم تَش، تَش زدی آتش
به جون مو روز و شو نالون
به کوه و دشت تَش زنم بر دشت
به جون تو تَش زنم بر دشت
به جون تو
آخ دل زارم اسیرته راه و رفتارم
در مسیرته آهوی دلم
زبون بسته در چنگ شیرته
اسیرته در چنگ شیرته اسیرته