Fereshteh

Helen - Fereshteh
0:00
0:00
هنوز عطر دامنت
می بردم به بچگی
یه دفه دیگه دلم می‌خواد
برام قصه بگی

کاشکی می‌شد برفا رو از
روی موهات پارو کنم
کاش می‌شد جوون بشی
کاشکی می‌شد جادو کنم!

گریه‌هام از خودم
خنده‌هامو تز تو دارم
منی که حتا صدامو از تو دارم

تو یادم دادی بخندم
تو یادم دادی بخونم
تو یادم دادی پای هر چی که دوست دارم بمونم

رو پیشونیت نوشته
که جات توی بهشته
باید به جای مادر
صدات کنم فرشته

اینجا فقط تویی
که کم توقعی
که غیر خنده‌های من دیگه چیزی نمی‌خوای

با این همه بدی...
کنار اومدی
به جز خوشی برای من دیگه چیزی نمی‌خوای

دلواپس منی
حرفی نمی‌زنی
که دل بی‌قراره من یه وقت ازت نگیره

جونم برای تو
عمرم به پای تو
همین الان منو ببخش که فردا خیلی دیره

رو پیشونیت نوشته
که جات توی بهشته
باید به جای مادر
صدات کنم فرشته